top of page

Kandidati

Stalni konkursi i nova zapošljavanja

 

Bulevar outstaffing - Servis za zapošljavanje saradjuje sa vodećim kompanijama koje imaju stabilan položaj na tržištu, tako da je verovatnoća uspešnog zapošljavanja prilično visoka, pogotovo ako kandidati zadovoljavaju zahteve naših klijenata- poslodavaca vezano za lične i profesionalne kvalitete.

 

Po pravilu posao u takvim kompanijama obezbedjuje fer platu i pruža mogućnost za usavršavanje i razvoj Vaše karijere.

Poslovi u ponudi
Team
Podrška osobama sa invaliditetom

Nudimo saradnju za sva zainteresovana preduzeća, a posebno firme koje imaju više od 19 zaposlenih, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( član 24.), gde Zakon propisuje da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja u državnim organima.

Osim usluga selekcije lica iz ove kategorije nezaposlenih (posedujemo široku bazu kandidata i kvalifikovane stručnjake koji će izabrati pravog kandidata za potrebe Vašeg preduzeća), nudimo i druge oblike saradnje...

invalidi1.jpg
Želite da konkušite za posao? Pošaljite CV

Svi kandidati mogu da pošalju CV biografiju i prijavu putem email-a.

bottom of page