top of page
proba1.jpg

HR usluge
HR agencija sa referencama

Privremeno zapošljavanje

 

Agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar outstaffing  svojim klijentima nudi zagarantovano snabdevanje ljudskim resursima, pronalaženjem novih radnika u kratkim rokovima  koji svojim kvalifikacijama, znanjem i iskustvom odgovaraju potrebama Poslodavaca korisnika usluga. Zapošljavanje preko HR agencije mogu obaviti svi profili preduzeća uz potpisivanje ugovora o agencijskom zapošljavanju.                     

Outstaffing usluge

Agencija za privremeno zapošljavanje Bulevra Outstaffing sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu na neodređeno ili ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju i zakonom o radu. Zapošljavanju radnika preko agencije prethodi potpisivanje Ugovora o agencijskom zapošljavanju.

Kadrovske usluge (obračun zarada)

HR agencija Bulevar outstaffing nudi zainteresovanim preduzećima usluge profesionalno vođenja kadrovskih i obračunskih poslova u ime i za račun korisnika usluga. HR agencija izrađuje sve radno-pravne akte, vodi kadrovske evidencije, obračunava i isplaćuje zarade sa računa korisnika usluga, i ostale kadrovske i računovodstvene poslove. HR agencija u ulozi knjigovodstvenog servisa fokusirana na oblast ljudskih resursa.

Usluge agencijskog zapošljavanja

Zapošljavanje radnika posredstvom Agencije za privremeno zapošljavanje, predstavlja oblik uslužnog zapošljavanja na zahtev Poslodavca korisnika, gde je radnik izabran i zaposlen u Agenciji, a radne zadatke i dodeljene poslove obavlja za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga. Između HR Agencije Bulevar outstaffing i Poslodavca korisnika usluga, zaključuje se Ugovor o agencijskom zapošljavanju,  radi izvršenja administrativnih, magacinskih, fizičkih,  prodajnih, pomoćnih i drugih poslova za  Poslodavca korisnika. Usluge agencijskog zapošljavanja obavljaju se u skladu sa nacionalnim propisima - Zakonom o agencijskom zapošljavanju, Zakonom o radu i ostalim zakonima.

Proces saradnje:

traka_hr_bulevar_tok_rada_izdavanje_radn
Najtraženiji profili kandidata

 

 

HR agencija Bulevar Outstaffing svakdnevno obavlja uživo razgovore sa kandidatima koji traže posao, i prima prijave u elektronskom obliku. Posedujemo bazu kandidata  svih profila stručnosti. Stalna dostupnost radnika za obavljanje različitih tipova poslova, od  manuelnih i fizičkih poslova pa do visoko intelektualnih.

Podrška u zapošljavanju OSI                  

Naša HR agencija nudi poslodavcima pomoć u pronalaženju osoba sa invaliditetom koje poslodavci žele da zaposle. Ova usluga je besplatna za poslodavce koji su zainteresovani da zaposle osobu sa invaliditetom. Bulevar outstaffing Agencija za privremeno zapošljavanje takođe sa sopstvene potrebe zapošljava osobe sa invaliditetom.

Ostale usluge

 

 

 

Agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar outstaffing svojim klijentima nudi različite tipove usluga koji se prilagođavaju potrebama klijenata. Tako da možemo organizovati sledeće poslove: 

- obezbeđivanje brojača za merenje protoka saobraćaja

- učestovanje u projektima ''Mistery Shopper'', tajni kupac obezeđivanjem i obučavanjem radnika

Želite ponudu? Kontaktirajte nas

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.

bottom of page