top of page
services1.jpg

Outstaffing usluge

Outstaffing usluge predstavljaju rešenje za obezbeđivanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računa u interno zaposlene. Klijent identifikuje i regrutuje osoblje, ali formalno zapošljavanje se vrši preko HR Bulevar-a. Kada Klijent identifikuje pojedince koje želi na platnom spisku, HR Bulevar će angažovati ovo osoblje kako bi obezbedio radni odnos i minimalne obaveze u vezi sa zaposlenjem.

Pored toga, Klijent definiše sve relevantne aspekte ugovora koji treba da bude zaključen između HR Bulevar-a i zaposlenih, na sledeći način:

 

 • Tip ugovora o radu 

 • Dužina angažovanja zaposlenog

 • Probni rad

 • Visina zarade

Outstaffing kod preuzimanja postojećih radnika od Klijenta

 

Outstaffing pored obezbeđivanja dodatne radne snage, koristan je i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima  koji se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i  koji više ne mogu biti zaposleni  u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga. 

 

Česti razlozi za preuzimanje zaposlenih / outstaffing:

 

 • Ograničenje u broju zaposlenih na neodređeno vreme

 • Prelazak iz srednjeg u malo pravno lice

 • Prevelika kadrovska administracija i arhiva

 • Troškovi kadrovske službe, zaposlenih i nepredviđeni troškovi

 • Česte fluktuacije radnika

 • Odluke o nabavci ekstrne radne snage i razne procedure

 

Sve odabrane radnike od strane Klijenta, koje on želi da postavi na plati spisak HR Bulevar-a, zapošljavamo kao svoje radnike na ugovoreno vreme, u zavisnosti od potreba Klijenta, i dalje ih upućujemo  na rad  kod Klijenta.

 

Zaposleni nastavljaju da rade na prethodnom poslu i obavljaju iste radne zadatke, ali su prava i obaveze poslodavca  preneta na HR Bulevar, koji zaključuje ugovore o radu, čuva dokumentaciju, plaća poreze i doprinose državnim fondovima u skladu sa zakonima. To je procedura u kojoj se radnici zvanično vode kao zaposleni u  HR Bulevar-u, a rade za Klijenta prema ugovoru.
 

Benefiti Outstaffing usluga

 

 • Smanjenje osoblja koje administrira kadrovska služba Klijenta;

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova;

 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga;

 • Smanjenje obaveza zapošljavanja invalidnih lica

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok;

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo;

 • Preraspodela bilansnih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga  (troškovi eksterno obezbeđenih radnika preko agencije).

red_edited.jpg

Popunite prijavu

PONUDA
bottom of page