top of page
Usluge agencijskog zapošljavanja

Poslodavci - korisnici 

HR usluge

Agencijsko zapošljavanje je tehnologija uslužnog zapošljavanja na zahtev Korisnika usluga, gde je radnik izabran i zaposlen u  jednoj kompaniji - HR agenciji, ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca-Korisnika usluga, prema ugovoru o pružanju usluga ustupanjem radnika,  radi izvršenja administrativnih, pomoćnih i drugih poslova za  Poslodavca-Korisnika. Usluge agencijskog zapošljavanja obavljaju se u skladu sa nacionalnim propisima - Zakonom o agencijskom zapošljavanju.

Usluge HR agencije:

1. Privremeno zapošljavanje

2. Preuzimanje postojećih radnika

3. Zapošljavanje OSI

bottom of page