top of page
services2.jpg

Privremeno zapošljavanje

Pouzdan regruter. Profesionalni poslodavac.
Agencija za privremeno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje  Bulevar outstaffing d.o.o.  je registrovana i licencirana agencija za poslove privremenog zapošljavanja, sa fokusom na dugoročnu saradnju u oblasti ustupanja ljudskih resursa. Bulevar Outstaffing - HR Agencija posluje kao podrška drugim kompanijama u oblasti regrutacije i zapošljavanja radnika u Republici Srbiji.  Bulevar outstaffing kao  HR kompanija specijalizovana za poslove pronalaženja i posrednog zapošljavanja radnika pruža usluge preduzećima različitih delatnosti u svim gradovima Republike Srbije. Posedujemo veliku bazu potencijalnih radnika svih profila stručnosti koji traže posao ili su spremni da promene posao uz bolje uslove rada koje može ponuditi Vaša kompanija.  

red_edited.jpg
Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakonski okvir poslovanja agencija za privremeno zapošljavanje u Republici Srbiji suštinski je uređen je Zakonom o agencijskom zapošljavanju,  Zakonom o radu i konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 181. Pored navedenih zakona, Agencija za privremeno zapošljavanje obračunava zakonom propisane poreze, doprinose i isplaćuje zarade zaposlenima, pa je dužna da primenjuje i druge zakone, kao što su  Zakon o doprinosima, Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, Zakono zdravstvenom osiguranju, Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Zakon o zapošljavanju, Zakon o zapošljavanju i profesionanoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i drugi zakoni.

Zakonom o agencijskom zapošljavanju se suštinski definiše  svrha postojanja agencija za privremeno zapošljavanje, uslovi rada agencija, prava i obaveze agencija, zaposlenih i poslodavaca-korisnika, kao i način zapošljavanja posredstvom agencije. Uređuju se prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku, u smislu izjednačavanja prava radnika angažovanih preko agencije i uporednih radnika u radnom odnosu kod Poslodavaca korisnika koji angažuje HR Agenciju.

Klijenti
Naše reference
avala-ada-logo165.png
LOGO VULKAN.png
GRAND KAFA.PNG
Nelt.PNG
logo PHARMANOVA.png
logo.png
Želite ponudu? Kontaktirajte nas

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.

bottom of page